Garis Panduan

/ Muat Turun / Garis Panduan

GARIS PANDUAN

TUJUAN | TAFSIRAN DAN INTERPRETASI | DOKUMEN RUJUKAN
GARIS PANDUAN ALAT PERLINDUNGAN DIRI (PPE)

GARIS PANDUAN PERTOLONGAN CEMAS

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN PETI PERTOLONGAN CEMAS (FIRST AID BOX)
GARIS PANDUAN KECEMASAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN BANGUNAN
GARIS PANDUAN KEBERSIHAN TEMPAT KERJA
GARIS PANDUAN KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN JENTERA YANG MEMERLUKAN SIJIL PERAKUAN KELAYAKAN
GARIS PANDUAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PELUPUSAN BAHAN KIMIA DAN SISA BUANGAN TERJADUAL
GARIS PANDUAN PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN BERBAHAYA KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN (NADOPOD)
GARIS PANDUAN PENGENALPASTIAN HAZARD, PENILAIAN RISIKO DAN KAWALAN RISIKO (HIRARC)
GARIS PANDUAN AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
PELAN TINDAKAN KECEMASAN
LATIHAN PENGUNGSIAN BANGUNAN : LATIHAN KEBAKARAN
Image
BUKU PANDUAN PEMATUHAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 BAGI SEKTOR AWAM
Panduan bagi Penjawat Awam untuk perlaksanaan pematuhan AKKP 1994
Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.