Akta

/ Muat Turun / Akta

AKTA

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)
Akta Kilang dan Jentera (Pindaan) 2006 (Akta A1268)

Akta Kilang dan Jentera 1967 (Disemak - 1974) (Akta 139)

Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 (Akta 302)
Akta A1648 - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pindaan ) 2022
Akta 835 - Akta Kilang dan Jentera (Pemansuhan) 2022
Image
PELAN INDUK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2021-2025
KKP Inklusif - Kebersamaan dan Komitmen
Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.