Bangunan Fakulti Kejuruteraan Elektronik Dan Kejuruteraan Komputer

  • 01
  • 02
  • 03

Tajuk Projek

Sebut harga bagi pembaikan dan menaiktaraf papan tanda aras sediada dan papan tanda lain yang berkaitan akibat penstrukturan di Bangunan Canselori, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.                                                                                                                   

Kontraktor

Areatwo Enterprise

Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.