Staff PPP

/ Staf

Staf PPP

Image

Ir. Dr. Mohd Rayme Bin Anang Masuri

Pengarah (DS51)


Mula berkhidmat di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) pada 1 April 2003 sebagai Jurutera Awam

Pernah bertugas di syarikat pembinaan multinasional dalam bidang industri berat dan perumahan. Beliau terlibat dalam pembangunan Kampus Induk UTeM sejak Rancangan Malaysia Ke-8 sehingga kini.

Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dan Ijazah Sarjana dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pengurusan Fasiliti diperolehinya pada 2015 dari Liverpool John Moores University, UK.


 Diiktiraf sebagai Jurutera Profesional dengan Sijil Amalan (PEPC) oleh Board of Engineers Malaysia (BEM) sejak 2008 dan Penyelia Bertauliah oleh Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB).

“ Dan lemah daripada mendapat itulah pendapat "

-Kalam hikmah Sayyidina Abu Bakar R.A.-

Dr. Mohd Haizal Bin Mohd Husin

Ketua Bahagian Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (DS52)

Dilantik secara pinjaman sebagai Ketua Bahagian di Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pejabat Pengurusan Pembangunan sejak Julai 2022. Beliau ditugaskan untuk menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk UTeM. Ini termasuk melaksanakan tadbir urus bagi aspek pentadbiran dan sumber serta memantau aspek pembangunan sahsiah warga UTeM bagi memastikan misi dan visi berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan tercapai.


Memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains Industri (Kimia) pada 1999 dan Ijazah Sarjana Sains (Kimia) 2002 dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Industri Kimia diperolehinya pada 2016 dari Universiti Malaysia Pahang (UMP).

Selain itu, sejak 2002 beliau telah berkhidmat sebagai staf akademik di Pusat Perkhidmatan Akademik (PPA) sehingga 2007, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) sehingga 2020 dan sekarang ditempatkan di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Teknologi Pembuatan (FTKMP).

The son of Adam will not be dismissed from his Lord on the Day of Resurrection until he is questioned about five matters: his life and how he lived it, his youth and how he expended it, his wealth and how he earned it and he spent it, and how he acted upon his knowledge.”

-Prophet Muhammad-

Image
Image

Amir Akmal Bin Alwee

Ketua Bahagian Awam & Struktur (J44)

Mula berkhidmat di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) pada 9 Ogos 2010 sebagai Jurutera.

Kerjaya beliau sebagai Jurutera Tapak di bawah syarikat Brunsfield Construction Sdn. Bhd. dan terlibat di dalam 2 projek pembinaan di Ara Damansara dan Subang Jaya. Penglibatan beliau di dalam pembangunan Kampus Induk UTeM bermula sejak Rancangan Malaysia Ke-Sepuluh sehingga kini.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam dari Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) dan Ijazah Sarjana dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Beliau berdaftar sebagai Jurutera Siswazah dengan Lembaga sejak 2010.

“The Journey Of A Thousand Miles Begins With One Step”

-Lou Tzu-

Norazah Binti Mohamed Yazid

Ketua Bahagian Pentadbiran & Kewangan (N44)

Mula berkhidmat di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) pada 1 Julai 2008 sebagai Penolong Pendaftar.

Berkhidmat 5 tahun di Pusat Pengajaran dan Pembelajaran, kemudian dipindahkan Fakulti Kejuruteraan Pembuatan selama 7 tahun, 2 tahun di Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti) seterusnya bermula 1 Julai 2022 telah ditempatkan di Pejabat Pengurusan Pembangunan.

 


Memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan (Pemasaran)  dan Diploma Pengajian Perniagaan dari Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM). 

“ Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah ” 
 – Hamka -
Image
Image

Mohd Faizuhar Bin Razali

Ketua Bahagian Mekanikal & Elektrik (J41)

Mula berkhidmat di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) pada 1 September 2015 sebagai Jurutera Elektrik.

Sebelum menyertai UTeM, beliau bertugas di syarikat perkhidmatan pengujian dan pentauliahan sistem elektrik dalam bidang gas & minyak. Beliau mempunyai pengalaman selama hampir 3 tahun dalam bidang tersebut.

Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia (UTeM).


Diiktiraf sebagai Pengurus Projek Binaan oleh Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB).

“Hidup Tidak Akan Menjadi Beban Jika Kau Menjalaninya Dengan Ikhlas”

Wan Shafiq Bin W Ahmad Zaiki

Jurukur Bahan (J41)


Mula berkhidmat di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) pada 15 Ogos 2017 sebagai Juruukur Bahan.

Beliau mempunyai pengalaman selama 4 tahun dalam bidang komersial dengan syarikat pemaju Multi-Award Winning Group dan 3 tahun pengalaman dengan perunding Juruukur Bahan. Beliau terlibat secara langsung bagi pembangunan di dalam Kampus Induk UTeM antaranya pembinaan Fakulti Kejuruteraan Pembuatan (FKP), pembinaan Jalan Dua Lorong, pembinaan Kompleks Dewan Kuliah dan lain-lain projek.Memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Ukur Bahan dan Diploma Ukur Bahan dari Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM).

Beliau berdaftar sebagai Provisional Quantity Surveyor dengan Board of Quantity Surveyors Malaysia (BQSM) sejak 2021 dan Pengurus Projek Binaan oleh Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB)

“Knowledge is of no value unless you put it into PRACTICE”

-Anton Chekhov-

Image
Image

Mudzaffar Bin Mazelan

Arkitek (J41)

Mula berkhidmat di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) pada 5 Januari 2015 sebagai Arkitek.

Sebelum menyertai UTeM, beliau bertugas selama hampir 4 tahun di 2 buah firma sole proprietor perunding arkitek di Johor. Di UTeM, beliau terlibat dalam kerja-kerja merekabentuk dan menyelia pembinaan bangunan baharu, naiktaraf dan ubahsuai.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Senibina dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Beliau berdaftar sebagai Arkitek Graduan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM).

“Ilmu ialah ketibaan ma’na pada diri, berserempak dengan ketibaan diri pada ma’na“

-Syed Muhammad Naquib Al-Attas-

Azlinda Binti Mohd Yunus
Azlinda Binti Mohd YunusPenolong Pegawai Senibina (KUP) (JA38)azlinda@utem.edu.my
Tc. Mohd Khairul Akmal Bin Mohd Noor
Tc. Mohd Khairul Akmal Bin Mohd NoorPenolong Jurutera (JA36)khairulakmal@utem.edu.my
Kamalrulzaman Bin Tubah
Kamalrulzaman Bin TubahPenolong Jurutera (JA36)kamarulzaman@utem.edu.my
Mariati Binti Yem
Mariati Binti YemPenolong Jurukur Bahan Kanan (JA36)mariati@utem.eu.my
Norlela Binti Rosnan
Norlela Binti RosnanPenolong Jurukur Bahan Kanan (JA36)norlela@utem.edu.my
Azlan Bin Ahmad
Azlan Bin AhmadPenolong Jurutera (JA36)azlan.ahmad@utem.edu.my
Luqman Al-Hakim Bin Selamat
Luqman Al-Hakim Bin SelamatPenolong Jurutera (JA29)alhakim@utem.edu.my
Anis Bin Md Tahir
Anis Bin Md TahirPenolong Pegawai Senibina (JA29)anis@utem.edu.my
Mardi Bin Mahamod
Mardi Bin MahamodPenolong Jurutera (JA29)mardi@utem.edu.my
Mohd Ridzuan Bin Jamaludin
Mohd Ridzuan Bin JamaludinPenolong Jurutera (JA29)mohdridzuan@utem.edu.my
'Azham Fi'daiy Bin Azkar
'Azham Fi'daiy Bin AzkarPenolong Jurutera (JA29)azham@utem.edu.my
Mohd Hisham Bin Ondar
Mohd Hisham Bin OndarPenolong Jurutera (JA29)mohd.hisham@utem.edu.my
Mohd Januar Bin Md Jani
Mohd Januar Bin Md JaniPenolong Jurutera (JA29)januar@utem.edu.my
Mohd Khairi Bin Abdul Karim
Mohd Khairi Bin Abdul KarimPenolong Pegawai Senibina (JA29)mohd.khairi@utem.edu.my
Nur Nabilla Binti Mat Nor
Nur Nabilla Binti Mat NorPenolong Jurukur Bahan (JA29)nurnabillah@utem.edu.my
Muhamad Fazli Bin Abd Barri
Muhamad Fazli Bin Abd BarriPenolong Jurukur Bahan (JA29)mfazli@utem.edu.my
Norzalina Binti Anuar
Norzalina Binti AnuarPenolong Pegawai Senibina (JA29)norazlina@utem.edu.my
Noriza Binti Mat Isa@Ahmad
Noriza Binti Mat Isa@AhmadPenolong Jurutera (JA29)noriza@utem.edu.my
Nur Adlia Binti Mohamed Amin
Nur Adlia Binti Mohamed AminPenolong Pegawai Senibina (JA29)nuradlia@utem.edu.my
Safina Binti Aderis
Safina Binti AderisPenolong Pegawai Senibina (JA29) safina@utem.edu.my
Maswatee Binti Abdul Gaffar
Maswatee Binti Abdul GaffarSetiausaha Pejabat (N29)maswatee@utem.edu.my
Rusni Binti Hasan
Rusni Binti HasanPembantu Makmal (C26)rusni@utem.edu.my
Abd Halim Bin Tumiran
Abd Halim Bin TumiranPelukis Pelan Senibina Kanan (JA22) halim@utem.edu.my
Fadliedie Bin Yaakop
Fadliedie Bin YaakopPelukis Pelan Senibina Kanan (JA22)fadlie@utem.edu.my
Nurul Hida Binti Zulkifli
Nurul Hida Binti ZulkifliPembantu Tadbir Kanan (KUP) (N22)hida@utem.edu.my
Mohd Khairuddin Bin Selamat
Mohd Khairuddin Bin SelamatPelukis Pelan Senibina Kanan (JA22)mkhairuddin@utem.edu.my
Suhana Binti Ariffin
Suhana Binti AriffinPembantu Tadbir Kanan (KUP) (N22)suhana@utem.edu.my
Siti Nurulfaiezah Binti Mohd Yatim
Siti Nurulfaiezah Binti Mohd YatimPembantu Tadbir Kanan (KUP) (N22)nurulfaiezah@utem.edu.my
Mohd Faizal Bin Zakaria
Mohd Faizal Bin ZakariaPembantu Operasi (N11)faizal.zakaria@utem.edu.my
Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.