Kompleks Latihan
Pembuatan (FKP)

  • 01
  • 02
  • 03

Tajuk Projek

Sebut harga bagi kerja naiktaraf ruang di Bangunan Kompleks Latihan Pembuatan (FKP) bagi menempatkan pejabat-pejabat di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Teaching Factory dan Pejabat Amc serta lain-lain kerja yang berkaitan di Kampus Induk, Universiti Teknikal Malaysia Melaka.                                                                                                                              

Kontraktor

R&D Eureka Engineering Sdn Bhd

Tarikh Mula

Januari 2021

Tarikh Siap

Mei 2021

Lokasi

Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, UTeM.

Skop Pembinaan

  • Membina dinding sesekat di ruang makmal sediada bagi menjadikan ruang bilik dan pejabat
  • Membaiki dan mengecat dinding sediada
  • Pembekalan perabot bina dalam
  • Kerja mekanikal dan elektrikal
  • Kerja rangkaian IT
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.