Bahagian Awam & Struktur

Merancang & MembangunkanTanah UTeM

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan

Mengurus Proses PerolehanProjek & Naik Taraf

Bahagian Arkitek

Menghasilkan Rekabentuk Yang Kreatif, Inovatif & Lestari

Bahagian Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Mengurus Pematuhan Akta KKP Mengikut Piawaian

Bahagian Mekanikal & Elektrik

Merancang & Melaksanakan Projek Naik Taraf Dengan Lebih Sistematik

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Memberikan Perkhidmatan Pentadbiran & Kewangan yang Terbaik

 • 01
  Merancang & MembangunkanTanah UTeM
  Bahagian Awam & Struktur
 • 02
  Mengurus Proses PerolehanProjek & Naik Taraf
  Bahagian Kontrak & Ukur Bahan
 • 03
  Menghasilkan Rekabentuk Yang Kreatif, Inovatif & Lestari
  Bahagian Arkitek
 • 04
  Mengurus Pematuhan Akta KKP Mengikut Piawaian
  Bahagian Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
 • 05
  Merancang & Melaksanakan Projek Naik Taraf Dengan Lebih Sistematik
  Bahagian Mekanikal & Elektrik
 • 06
  Memberikan Perkhidmatan Pentadbiran & Kewangan yang Terbaik
  Bahagian Pentadbiran & Kewangan

/ PROJEK

Projek PPP

Image

/ Aplikasi

Aplikasi Atas Talian

ePerolehan

ePerolehan

Email Staf

Email Staf

MyKKP

MyKKP

Muat Turun

Muat Turun

MyMesyuarat

MyMesyuarat

Aduan Online

Aduan Online

/ BERITA

Berita

Completed Projects

01 Bengkel Perancangan Projek

Bengkel Perancangan Pelaksanaan Projek Pembangunan UTeM telah diadakan pada 15 hingga 17 Disember 2023

 

Berita Penuh
Completed Projects

02 Salam Takziah

Takziah diucapkan kepada Penolong Juruukur Bahan Pejabat Pengurusan Pembangunan iaitu saudara Muhamad Fazli bin Abd Barri 

 

Berita Penuh
Completed Projects

03 SDG UTeM

Sesi penilaian Sudut Lestari Sustainable Development Goal (SDG) UTeM

 

Berita Penuh
Completed Projects

04 Majlis Penyerahan

Majlis Penyerahan Pelantar Kayak di antara Pejabat Pengurusan Pembangunan (PPP) dengan Pusat Pembelajaran Bahasa (PPB)

 

Berita Penuh
Completed Projects

05 Anugerah Penjanaan Pendapatan

Pejabat Pengurusan Pembangunan telah menerima hadiah saguhati

 

Berita Penuh

/ Perolehan

Perolehan

UNIVERSITI TEKNIKAL
MALAYSIA MELAKA

Universiti Awam TEKNIKAL PERTAMA di Malaysia

Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.