Visi | Misi | Objektif | Bahagian & Fungsi

VISI

Menjadi Peneraju Pembangunan Fizikal Dan Infrastruktur Yang Profesional

OBJEKTIF

  • Merancang dan melaksanakan pembangunan fizikal yang kondusif dan sejahtera.
  • Mengurus dan menyelaras penyelenggaraan aset dan infrastruktur dengan cekap dan berkesan.
  • Menyediakan perkhidmatan kemudahan aset yang terbaik dan mesra pelanggan.
  • Melaksanakan upacara universiti dengan penyediaan kelengkapan teknikal dan logistik secara efektif dan efisyen.
  • Memberi khidmat nasihat dan perundingan berkualiti dalam pelbagai bidang teknikal.
  • Memastikan staf yang kompeten dan pembangunan profesional secara berterusan.

MISI

Mewujudkan Pembangunan Fizikal Dan Insfrastruktur Yang Holistik Serta Komprehensif Berteraskan Kemahiran Dan KepakaranTerkini Sejajar Dengan Aspirasi Universiti.

BAHAGIAN & FUNGSI

Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.