Sijil Perakuan Jentera

/ Muat Turun / Sijil Perakuan Jentera

PEJABAT PENGURUSAN FASILITI

Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 300
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 3095
Pengandung Tekanan Tak Berapi

MK PMT 301

Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 82346
Mesin Angkat
MK PMA 1083
Mesin Angkat
MK PMA 1255
Mesin Angkat
MK PMA 1254
Mesin Angkat
MK PMA 139
Mesin Angkat
MK PMA 193
Mesin Angkat
MK PMA 2917
Mesin Angkat
MK PMA 2916
Mesin Angkat
MK PMA 80755
Mesin Angkat
MK PMA 740
Mesin Angkat
MK PMA 81080
Mesin Angkat
MK PMA 81079
Mesin Angkat
MK PMA 308
Mesin Angkat
MK PMA 81521
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 82197
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 82198
Mesin Angkat
MK PMT 81708
Mesin Angkat
MK PMT 81709
Image
BUKU PANDUAN PEMATUHAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 BAGI SEKTOR AWAM
Panduan bagi Penjawat Awam untuk perlaksanaan pematuhan AKKP 1994
Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.