Sijil Perakuan Jentera

/ Muat Turun / Sijil Perakuan Jentera

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER

Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 5435
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 5436
Pengandung Tekanan Tak Berapi

MK PMT 5437

Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 5438
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 5439
Image
PELAN INDUK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2021-2025
KKP Inklusif - Kebersamaan dan Komitmen
Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.