Peraturan

/ Muat Turun / Peraturan

PERATURAN DI BAWAH AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (AKTA 514)

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian 1996
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan 1997

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pemberitahuan Mengenai Kemalangan Kejadian Berbahaya Keracunan Pekerjaan dan Penyakit

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan 2000
Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan Pengecualian 1995
Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pengelasan Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya 201
Image
BUKU PANDUAN PEMATUHAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 BAGI SEKTOR AWAM
Panduan bagi Penjawat Awam untuk perlaksanaan pematuhan AKKP 1994
Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.