Peraturan

/ Muat Turun / Peraturan

PERATURAN DI BAWAH AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 (AKTA 139)

Peraturan Kilang dan Jentera Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi 1970
Peraturan Kilang dan Jentera Habuk Galian 1989

Peraturan Kilang dan Jentera Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan Keselamatan 1986

Peraturan Kilang dan Jentera Kesalahan Boleh Kompaun 1978
Peraturan Kilang dan Jentera Keselamatan Kesihatan dan Kebajikan 1970
Peraturan Kilang dan Jentera Lif Elektrik untuk Penumpang-penumpang dan Barang-barang 1970
Peraturan Kilang dan Jentera Pemagaran Jentera dan Keselamatan 1970
Peraturan Kilang dan Jentera Pemberitahuan Perakuan Kelayakan dan Pemeriksaan 1970
Peraturan Kilang dan Jentera Pendedahan Bising 1989
Peraturan Kilang dan Jentera Pentadbiran 1970
Peraturan Kilang dan Jentera Perakuan Kebolehan Peperiksaan 1970
Peraturan Kilang dan Jentera Proses Asbestos 1986
Peraturan Kilang dan Jentera Timah Hitam 1984
Peraturan-Peraturan Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tidak Berapi Kilang dan Jentera 1970 Jadual Keempat - Pihak Berkuasa Memeriksa Pindaan 201
Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera Orang-Orang Menjaga Pindaan 2014
Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera Skim Pemeriksaan Khas Pemeriksaan Berasaskan Risiko 2014
Peraturan Kilang dan Jentera Mengkompaun Kesalahan 1978
Peraturan Kilang dan Jentera Orang-orang Menjaga 1970
Image
PELAN INDUK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2021-2025
KKP Inklusif - Kebersamaan dan Komitmen
Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.