Sijil Perakuan Jentera

/ Muat Turun / Sijil Perakuan Jentera

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN

Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 3964

Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 4690
Pengandung Tekanan Tak Berapi

MK PMT 4686

Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 4607
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 4688
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 4378
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 4280
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 4282
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 4935
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 5676
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 80124
Pengandung Tekanan Tak Berapi
MK PMT 3179
Mesin Angkat
MK PMA 80744
Mesin Angkat
MK PMA 80743
Mesin Angkat
MK PMA 80747
Mesin Angkat
MK PMA 2556
Image
PELAN INDUK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2021-2025
KKP Inklusif - Kebersamaan dan Komitmen
Image
Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

 

Pejabat Pengurusan Pembangunan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 | Faks : +06 270 1058

Email OSHa: osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361 @ +06 270 4550

Email PPP : ppp@utem.edu.my
Tel : +06 270 1370 
Email OSHa : osha@utem.edu.my
Tel : +06 270 4361
Paparan terbaik menggunakan Google Chrome and Mozilla Firefox, resolusi 1920 x 1080.